Somnox

Terapeutiskt hjälpmedel för avslappning

Upptäck andningens kraft för att hantera stress, ångest, oro och insomni

 

ACT Medical erbjuder hjälpmedel till personer som har någon form av funktionsvariabilitet för möjligheten att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. ACT Medical visar på konkreta lösningar som tar hänsyn till alla hållbarhetsperspektiv – sociala, miljömässiga och ekonomiska. Hjälpmedel för ett hållbart arbetsliv, större självständighet och ökad livskvalitet.

Idén till Somnox är att andningen har en stor inverkan vid situationer med stress, ångest och oro. Somnox har utvecklat ett läkemedelsfritt alternativ vid insomni med validerade sömnlösningar för att lindra stress och ångest, vilket resulterar i bättre och djupare sömn och hjälp till avslappning och kontroll.
Genom att använda Somnox i situationer med oro, depression och andra psykologiska och beteendemässiga BPSD-symptom som behöver hanteras vill vi medverka till att öka patientens livskvalitet dygnets alla timmar och underlätta för både patienter, anhöriga och vårdgivare.

Inspireras hur Kinda kommun arbetar med välfärdsteknik och digital avslappningskudde

 

 

Somnox - Ett verktyg för vård och omsorg

Eftersom psykisk hälsa och sömnkvalitet har en så avgörande påverkan för individers välbefinnande och hälsa, undersöker vi tillsammans med vård- och omsorgsgivare samt akademin hur Somnox kan göra skillnad inom vård- och omsorgssektorn. Intresset har kommit från många olika områden, och de första resultaten är mycket lovande. Här visar vi några användningsfall.

Sömnproblem i vård och omsorg

Sömnproblem har alltid förknippats med många olika sjukdomar och störningar. Detta sträcker sig från psykologiska störningar som depression och posttraumatisk stressyndrom (PTSD) till fysiologiska sjukdomar som cancer. Under de senaste 20 åren har mer och mer forskning visat att sömnbrist också kan vara en föregångare för ett stort antal hälsorelaterade problem, inklusive diabetes, fetma och Alzheimers.

Äldreomsorg

När människor åldras utvecklar de ofta sömnproblem. Detta kan bero på en störning i dygnsrytmen, förlusten av en älskad, demens eller en förändring av levnadsmiljön. Konsekvensen av långvarig frånvaro av god sömnkvalitet blir brist på energi och initiativ under dagen, högre risk för fallolyckor och nattlig aktivitet. Genom att ge äldre hjälp till avkoppling och trygghet, hjälper vi dem till ökad livskvalitet och deras vårdnadshavare i deras dagliga prestationer.

Intellektuell funktionsnedsättning

Upp till 70% av personer med intellektuell funktionsnedsättning lider av sömnbrist och/eller är oroliga under dagen. Genom att använda Somnox som en del av det stöd och hjälp som individen behöver med att naturligt koppla av under dagen för att somna snabbare på kvällen för med en bättre sömnkvalitet. Detta kan minska antalet alter nativa åtgärder som normalt används för att hantera oroliga patienter eller vara ett komplement till dessa.

Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD

7-9 av 10 patienter som lider av PTSD har svårt med insomning och sömnkvalitet. På grund av deras trauma har de svårt att sova tillräckligt många timmar per natt. Dessutom, på grund av höga nivåer av stresshormonet noradrenalin i hjärnan, är sömnen de får inte av god kvalitet. På grund av detta får de inte den återställande sömnen som hjälper dem att läka sitt trauma. Denna onda cirkel är ett tydligt exempel på stressrelaterad sömnlöshet. Somnox andningskudde kan ge en känsla av trygghet och avkoppling och vara en pusselbit i de hjälpinsatser som behövs.

Andning

Somnox andningskudde andas med användaren. Användaren känner av andningsrytmen från andningskudden och anpassar sig omedvetet till den. Genom att sakta ner din andning kommer den att lugna andningen och användaren. Andningskudden kan känna av användarens andningsfrekvens och anpassar sig automatiskt till den för att sedan sänka den.

Lugnande ljud

Somnox andningskudde kan spela lugnande ljud, naturljud eller ljud som skapar distraktioner. Dessa ljud har en avkopplande effekt och kan förstärka andningskuddens lugnande effekt. Ljud utformade för att hjälpa användaren att slappna av och somna lättare.

Individuella inställningar

Med mobilappen kan du enkelt anpassa inställningarna för andningskudden efter användarens personliga preferenser. I appen ändras andningsprogram, relax, vila eller sömn eller välja lugnande ljud och musik. Via appen uppdateras andningskudden med den senaste programvaran. Andningskudden anpassas genom en app i en smartphone (Android/iOS).

Kontakta oss

Ring oss gärna eller skicka ett email om du vill veta mer om våra produkter och tjänster. Vänligen ange vilken produkt du är intresserad av.


Kontaktuppgifter

Flitiga Lisas väg 14
SE-722 46 Västerås

Skicka meddelande

Se hur vi hanterar dina personuppgifter: actmedical.se/integritet

Tack!

Vi återkommer inom kort

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå