KEBES Stollyft

Ett ergonomiskt hjälpmedel för stolförflyttning
KEBES Stollyft ger personer med begränsad rörlighet hjälp med förflyttning kortare sträckor, till exempel de sista decimetrarna för en bra placering vid bord. Stollyften gör det möjligt att delta i matupplevelser och andra sociala aktiviteter.

Våra KEBES-produkter & tillbehör