SitnStand

Portabla uppresningslösningar

SitnStand är en säteslyft som utvecklats för att hjälpa äldre eller personer med funktionsnedsättning att behålla sin självständighet och avlastar personal och anhöriga vid uppresningshjälp från sittande till stående.

Våra SitnStand-produkter