KEBES Stollyft 2.0

Ett ergonomiskt hjälpmedel för stolförflyttning

En bekvämare vardag, ett hållbart arbetsliv

Vi går stadigt mot en allt äldre befolkning och minskad tillgång på arbetskraft. Det gör att alla i samhället måste ta ansvar för att resurser används mer hållbart. ACT Medical arbetar med flera konkreta lösningar som tar hänsyn till alla hållbarhetsperspektiv – sociala, miljömässiga och ekonomiska och erbjuder hjälpmedel för ett hållbart arbetsliv, större självständighet och ökad livskvalitet.

KEBES Stollyft ger personer med begränsad rörlighet hjälp med förflyttning kortare sträckor, till exempel de sista decimetrarna för en bra placering vid bord. Stollyften gör det möjligt att delta i matupplevelser och andra sociala aktiviteter.

Att placera stolen på ett lagom avstånd till ett bord kan vara svårt eller inte möjligt för personer som är bensvaga eller har begränsad rörlighet, vilket kan upplevas som begränsande eftersom aktiviteter som tar plats vid ett bord ofta förknippas med social samvaro och gemenskap. För personal eller anhörig som assisterar genom att skjuta in stolar med personer sittande i dem är det ett återkommande tungt och ryckigt moment som kan leda till värk och förslitningsskador i rygg, knän och axlar.

KEBES Stollyft körs in under en vanlig stol och gör den fullt rörlig för flyttning korta sträckor. När personen i stolen är placerad vid önskad position sänks stolen ned på ett tryggt och lugnt sätt och stollyften kan köras undan.

Originalet sedan 1997

KEBES Stollyft utvecklades 1997 av grundaren Bernt Svensson.

KEBES har levererat ett mycket uppskattat hjälpmedel till kommuner över hela Sverige som har underlättat arbetet för omsorgspersonal. Vi på ACT Medical är stolta över att arbeta vidare med KEBES produkter genom det förvärv av verksamheten som gjordes 2020.

Produkten har Medicinteknisk CE-märkning enligt MDR.

KEBES Stollyft 2.0

Ett ergonomiskt hjälpmedel för stolförflyttning

14750 kr incl. moms
11800 kr excl. moms