Välkommen till ACT Medical

Assistive Care Technology

Hjälpmedel för ett hållbart arbetsliv, större självständighet och ökad livskvalitet.

Vi erbjuder innovativa och hållbara lösningar för vård och omsorg utifrån den enskildes specifika behov i syfte att öka individens livskvalitet

 

ACT Medical erbjuder hjälpmedel till de som arbetar med och ansvarar för omsorgen om människor med funktionsnedsättning och äldreomsorg.

Vi är måna om att alltid arbeta nära våra kunder och tidigt vara delaktiga i processen hur teknik kan bidra till att stötta och underlätta önskade arbetssätt. På så sätt bidrar vi till att vård- och omsorgsgivare kan genomföra anpassningar som krävs för att skapa nytta för såväl brukare som vårdpersonal.

Se våra produkter

Vi går stadigt mot en allt äldre befolkning och minskad tillgång på arbetskraft. Det gör att alla i samhället måste ta ansvar för att resurser används mer hållbart. ACT Medical visar på flera konkreta lösningar som tar hänsyn till alla hållbarhetsperspektiv – sociala, miljömässiga och ekonomiska.

Om oss

Hållbarhet, engagemang och stolthet

ACT Medical samverkar med många för att öka människors livskvalitet genom att tillhanda hålla hjälpmedel som ger trygghet, social interaktion och större självständighet.

Våra hjälpmedel ska underlätta vardagen för anhöriga och personal. Många av de arbetsmoment som utförs av vård- och omsorgspersonal är tunga och påfrestande för axlar, knän, rygg och nacke. När de utförs ofta kan de leda till värk och förslitningsskador med sjukfrånvaro och sjukskrivning som följd.

Att använda hjälpmedel ger förutsättningar till en hållbar personal samtidigt som det leder till en högre kvalitet samt bättre ekonomi.

ACT Medicals ledord är hållbarhet, engagemang och stolthet. Ord som vi tillsammans med våra kunder omvandlar till handling (ACT) och något vi lever efter i allt vi gör, varje dag.

Hjälpmedel för ergonomi och självständighet

KEBES Stollyft – Stolförflyttning

Hjälpmedel för stolförflyttning som ser till att individer som behöver hjälp att komma till bordet får trygg och smidig hjälp samtidigt som den avlastar personal från slitsamma arbetsmoment.

Medicinteknisk CE-klassning (Klass 1)

Mer information

KEBES Stå-upp – Uppresningshjälp

Uppresnings- och sittdämpningsstöd för den som behöver hjälp att sätta sig och komma upp ur en stol vilket ger självständighet och avlastning för personal och anhöriga.

Medicinteknisk CE-klassning (Klass 1)

Mer information

Bestic –
Måltidsassistans

Äthjälpmedel för personer med nedsatt funktion i armar eller händer. Bestic är enkel att manövrera och gör det möjligt för brukaren att själv äta och bestämma takten under måltiden.

Medicinteknisk CE-klassning (Klass 1)

Poseidon/Freja – Hygienassistent

En intelligent duschlösning som hjälper funktionsnedsatta människor att själva ta hand om sin personliga hygien för ökad självständighet och integritet samt avlastar personal från slitsamma arbetsmoment.

Medicinteknisk CE-klassning (Klass 1)

Mer information

TEK RMD – Robotic Mobilization Device

En mobilitetsplattform som ger individer med förlamning eller andra svårigheter i gångfunktion möjlighet att själva förflytta sig, vistas och bo i vanliga utrymmen med ökad självständighet.

Medicinteknisk CE-klassning (Klass 1)

Mer information

Terapeutiska hjälpmedel för stimulans och avslappning

Somnox – Avslappningshjälp

En avslappningsrobot som genom sin andningsrörelse och möjlighet till lugnande ljud och musik hjälper människor med sömnproblem, stress, ångest och oro till effektiv avslappning.

Mer information

Joyvest – Aktivitetsstimulans

Med kraften av favoritmusik skapar Joyvest glädjerörelse för människor med omsorgsbehov vid demens eller intellektuell funktionsnedsättning.

Mer information

Digitala terapidjur

Ett komplement i vården och ett alternativ till levande sällskapsdjur. Terapidjuren kan användas som ett hjälpmedel för personer med demens eller intellektuell funktionsnedsättning.

Hjälpmedel för diagnostik och monitorering

Delphie – Trygghetsklocka

Trygghetsklocka som samlar in information för att förebygga fall. Fungerar som ett klassiskt trygghetslarm, samt larmar när den känner av ett fall.

Medicinteknisk CE-klassning (Klass 1)

Mer information

Coala – Hjärtmonitor

Coala Heart Monitor analyserar patienters hjärta i vardagsmiljö. Ett EKG-system som detekterar arytmier och förmaksflimmer.

Medicinteknisk CE-klassning (Klass 1)

Kontakta oss

Ring oss gärna eller skicka ett email om du vill veta mer om våra produkter och tjänster.


Kontaktuppgifter

Flitiga Lisas väg 14
SE-722 46 Västerås

Skicka meddelande

Se hur vi hanterar dina personuppgifter: actmedical.se/integritet

Tack!

Vi återkommer inom kort

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå