Välkommen till ACT Medical

Hjälpmedel för ett hållbart arbetsliv, större självständighet och ökad livskvalitet

Vi erbjuder innovativa och hållbara lösningar för vård och omsorg utifrån den enskildes specifika behov i syfte att öka individens livskvalitet

ACT Medical erbjuder hjälpmedel till dig som arbetar med och ansvarar för vård och omsorg av äldre och för personer med begränsad rörlighet eller funktionsnedsättning.

Vi är måna om att alltid arbeta nära våra kunder och tidigt vara delaktiga i processen för att med hjälp av teknik stötta och underlätta önskade arbetssätt. På så sätt bidrar vi till att vård- och omsorgsgivare kan genomföra de anpassningar som krävs för att skapa nytta för både brukare och vårdpersonal.

Vi går stadigt mot en allt äldre befolkning och minskad tillgång på arbetskraft. Det gör att alla i samhället måste ta ansvar för att resurser används mer hållbart. ACT Medical erbjuder flera konkreta lösningar som tar hänsyn till alla hållbarhetsperspektiv – sociala, miljömässiga och ekonomiska.

Hjälpmedel för ergonomi och självständighet

Terapeutiska hjälpmedel för stimulans och avslappning

Om oss

Hållbarhet, engagemang och stolthet

ACT Medical arbetar för att öka människors livskvalitet genom att tillhandahålla hjälpmedel som ger trygghet, ökad social interaktion och större självständighet.

Våra hjälpmedel underlättar vardagen för anhöriga och personal. Många av de arbetsmoment som utförs av vård- och omsorgspersonal är tunga och påfrestande för axlar, knän, rygg och nacke. När de utförs ofta kan de leda till värk och förslitningsskador med sjukfrånvaro och sjukskrivning som följd.

Att använda hjälpmedel ger förutsättningar för hållbar personal samtidigt som det leder till högre kvalitet och bättre ekonomi.

ACT Medicals ledord är hållbarhet, engagemang och stolthet. Ord som vi tillsammans med våra kunder omvandlar till handling (ACT) – något vi lever efter i allt vi gör, varje dag.